Lorem ipsum

Moja Oferta

Terapia poznawczo-behawioralna oparta jest na ścisłej współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem. Wspólnie z pacjentem dobierane są metody pracy oraz cel terapii. Terapia poznawczo-behawioralna jest ograniczona w czasie, a wytężona praca zarówno psychoterapeuty jak i pacjenta przynoszą zauważalne efekty juz po kilku sesjach.

Konsultacja psychologiczna

Trwa od jednego do kilku spotkań.

 Jest to czas na wspólne poznanie i rozpoznaniu zgłaszanych problemów i trudności

Obejmuje zazwyczaj 1 do 3 spotkań i stanowi początek współpracy. Celem jest wstępne określenie problemu i wskazanie kierunków pomocy. Konsultacja może zakończyć się na udzieleniu pomocy psychologicznej w formie porady psychologicznej bada udzieleniu wsparcia psychologicznego 

 

Psychoterapia

Jej celem jest zmiana zachowania, poznanie przyczyn występowania życiowych trudności oraz wypracowania nowych sposobów radzenia sobie z nimi.

Terapia pomaga  lepiej zrozumieć siebie, swoje zachowanie i rozpoznać własne potrzeby. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest także zaangażowanie pacjenta i motywacja do pracy. Psychoterapia rozpoczyna sie po ustaleniu kontraktu terapeutycznego, w którym ustalamy wspólnie cele i oczekiwania wobec terapii, czas trwania oraz częstotliwość sesji, reguły odwoływania wizyt oraz zasadę tajemnicy (spotkania są poufne).

Psychoterapia małżeńska / par

Terapia par polega na wspólnej rozmowie o trudnościach, kryzysie w związku i o zmianach, które musza zajść aby móc dalej być razem w pełniejszy i bardziej satysfakcjonujący sposób.

Terapia z bezstronnym terapeutą pomoże w zrozumieniu trudności w związku oraz pomoże znaleźć dla  nich najlepsze rozwiazanie. Rozmowa w trakcie sesji pozwala odkryć co partnerzy czują, z jakimi problemami nie potrafią sobie poradzić, co chcą zmienić a co wspierać. Do skorzystania z terapii zachęcam pary w których związkach pojawia sie kryzys, partnerzy mają poczucie wypalenia emocjonalnego, są w ciągłym konflikcie, mają problemy wychowawcze, zawodowe lub materialne. 

Shape

Praca z pacjentami w kryzysie

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia osobowości

Depresje

Zaburzenia lękowe, fobie

Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia odżywiania

Niskie poczucie własnej wartości

Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia psychosomatyczne

Problemy w relacjach/osobowość

Samopoznanie i rozwój osobisty

Aleksandra Solecka – ZnanyLekarz.pl